Warsztaty w Muzeum Polin: Migrant

Film powstał podczas warsztatów ‘Oblicza różnorodności’ przeprowadzonych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Tematem spotkania była tożsamość, zinterpretowana przez uczestników w formie filmowej.