O Niedźwiedziu Królewiczu

Film zrealizowany we wsi Stara Krobia w ramach projektu “Tabor Wielkopolski 2015 – Akcja Taniec Teatr Tradycja” na podstawie legendy spisanej przez Oskara Kolberga. Organizatorem projektu był Dom Tańca.