Leśna Przyjaźń

Nie ma to jak przyjaźn! Film wykonali uczestnicy warsztatów animacji filmowej organizowanych w ramach projektu “Razem i twórczo” realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Film powstał w placówce Caritas w Proszowicach.