Warsztaty podczas Akademii Muzyków Wędrownych w Narolu

“O babie, co drogi do Narola szukała, i co z tego wynikło” -film dziadowski powstał podczas warsztatów muzycznych w Narolu na Roztoczu. Na ścieżce dźwiękowej gra na lirze i śpiewa Jacek Hałas, a na bandurze wtóruje mu Julian Kytasty. Bardzo dziękujemy mistrzom za pomoc.

Jeśli chcecie wcześniej dowiedzieć się, dlaczego tak piękny film nazywamy ‘dziadowskim’, zajrzyjcie na stronę http://tyndyryndy.blogspot.com